Mille Crepe Tiramisu

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, sữa, Tiramisu...

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

 

Mille Crepe Tiramisu

Mille crepe vanilla

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, sữa, vanilla...

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

Mille crepe vanilla

Mille Crepe Fruits

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, sữa trái cây tươi...

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

 

Mille Crepe Fruits

Mille crepe matcha

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, sữa, matcha...

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

 

Mille crepe matcha

Mille Crepe Durian

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, sữa, sầu riêng...

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

 

Mille Crepe Durian

Mille Crepe chocolate

Giá bánh: Liên hệ

Hotline: 028 38208268 – đặt giao hàng tận nơi.

- Nguyên liệu: bột, trứng, bơ, chocolate…

- Bảo quản: 3 ngày trong tủ mát

- Size bánh: 15x7, 20x7, 25x7…

 

Mille Crepe chocolate

4GsTEXAS xin chào!