Delivery
0

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN


CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Tiền mặt (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: Pham Quoc Hung    
Số TK: 10139537
Ngân hàng: ACB - CN HCM